Al meer dan 100 jaar gevestigd in Veendam en opgericht in 1911 onder de naam “Bakkerij Penninga”, de bakkerij is opgericht door de familie Penninga uit Visvliet Op 18 juli 1948 wordt de bakkerij overgenomen door L. Penninga en H.J. Penninga Op 1 januari 1954 gaat L. Penninga alleen verder Maart 1946 wordt A.J. Penninga zoon van L. Penninga geboren. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader met als doel het bedrijf te zijner tijd over te nemen. Hij behaalt alle benodigde diploma’s en is in principe klaar voor overname. Alles lijkt geregeld. A.J. Penninga heeft om persoonlijke redenen moeten afzien voor overname, maar blijft werkzaam binnen het bedrijf. 1 januari 1980 wordt de bakkerij overgedragen aan W. Riedstra en echtgenote T. Riedstra- Sikma, hierbij wordt ook de naam van de bakkerij omgedoopt tot “Bakkerij Riedstra”. Bij de overname blijft zoon A.J. Penninga in dienst bij bakkerij Riedstra en blijft de band tussen beide families bewaard. L. Penninga(voormalige eigenaar) blijft tot eind jaren 80 vorige eeuw dagelijks actief binnen de bakkerij. Op 29 juni 1998 wordt het bedrijf overgenomen door A.K. Riedstra en echtgenote W. Riedstra- Alkema. Tot aan zijn pensioen werkt nog steeds A.J. Penninga binnen het bedrijf en is er nog steeds een verbintenis met de familie Penninga en Riedstra. In 2011 vierde het bedrijf zijn 100-jarig bestaan, waarin 3 generaties Penninga en 2 generaties Riedstra werkzaam zijn (geweest).
Historie
“Elke dag weer lekker vers en knapperig brood” de bakkers van bakkerij Riedstra
Al meer dan 100 jaar gevestigd in Veendam en opgericht in 1911 onder de naam “Bakkerij Penninga”, de bakkerij is opgericht door de familie Penninga uit Visvliet Op 18 juli 1948 wordt de bakkerij overgenomen door L. Penninga en H.J. Penninga Op 1 januari 1954 gaat L. Penninga alleen verder Maart 1946 wordt A.J. Penninga zoon van L. Penninga geboren. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader met als doel het bedrijf te zijner tijd over te nemen. Hij behaalt alle benodigde diploma’s en is in principe klaar voor overname. Alles lijkt geregeld. A.J. Penninga heeft om persoonlijke redenen moeten afzien voor overname, maar blijft werkzaam binnen het bedrijf. 1 januari 1980 wordt de bakkerij overgedragen aan W. Riedstra en echtgenote T. Riedstra-Sikma, hierbij wordt ook de naam van de bakkerij omgedoopt tot “Bakkerij Riedstra”. Bij de overname blijft zoon A.J. Penninga in dienst bij bakkerij Riedstra en blijft de band tussen beide families bewaard. L. Penninga(voormalige eigenaar) blijft tot eind jaren 80 vorige eeuw dagelijks actief binnen de bakkerij. Op 29 juni 1998 wordt het bedrijf overgenomen door A.K. Riedstra en echtgenote W. Riedstra-Alkema. Tot aan zijn pensioen werkt nog steeds A.J. Penninga binnen het bedrijf en is er nog steeds een verbintenis met de familie Penninga en Riedstra. In 2011 vierde het bedrijf zijn 100-jarig bestaan, waarin 3 generaties Penninga en 2 generaties Riedstra werkzaam zijn (geweest).
Historie

BAKKERIJ RIEDSTRA